www.properties108.com (House, Condo, Land, Commercail all in Pattaya for Sale & Rent)We are agency in pattaya more than 10 years, we have house condo land shophouse to offer to you.

การตรวจสอบเอกสารสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์

การตรวจสอบเอกสารสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์


  • โฉนด · เอกสารจากนิติบุคคลของอสังหาริมทรัพย์ที่ซึ่งมีพื้นที่ทั่วไป (เช่นคอนโดมิเนียม) ระบุถึงค่าบำรุงรักษาได้จ่ายแล้ว
  • สำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
  •  สำเนา เอกสารการเข้าเมือง(ในพาสปอร์ต) ของผู้ซื้อ และ หรือ ผู้ขายในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ · สัญญาซื้อ
  • ตท.3 จากธนาคารของผู้ซื้อที่เป็นตัวชี้ทางการเงินว่าได้นำมาจากต่างประเทศ(สำหรับการซื้อในชื่อของชาวต่างชาติเท่านั้น) คุณต้องการที่จะรู้มากไปกว่านี้ไหมเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ถ้าเป็นเช่นนั้น เราขอแนะนำหนังสือที่เขียนโดยนักกฏหมายมืออาชีพ Rene Philippe R. Duboit เรื่อง จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้อย่างไร และยังสามารถซื้อออนไลด์ได้ที่อเมซอน หรือ ในประเทศไทยที่ ร้านหนังสือ เอเชียบุ๊ค หมายเลข ISBN คือ 978-974-613-509-2